Ecologie   Leave a comment

Ecologia (din cuvintele greceşti: ecos – casă şi logos – ştiinţă, adică “ştiinţa studierii habitatului”) este o ştiinţă biologică de sinteză ce studiază interacţiunea dintre organisme, plante şi mediul în care ele trăiesc (abiotici şi biotici). Pentru aceasta ecologia analizează îndeaproape structura, funcţia şi productivitatea sistemelor biologice supraindividuale (populaţiibiocenoze) şi a sistemelor mixte (ecosisteme).

Ecologia este în mare parte o ştiinţă descriptivă şi experimentală.

În ecologie se folosesc multe metode împrumutate din alte discipline: metode matematice pentru a modela evoluţia populaţiilor, metode fiziologice pentru a înţelege viaţa organismelor, metode geologicepentru a descrie proprietăţile solului, etc.

Ecologia.jpg

Istoria

Primul gânditor care a reliefat principiul interacţiunii în lumea vie a fost Charles Darwin. Darwin a observat că diferitele specii se influenţează reciproc prin activităţile lor şi că de aceste interacţiuni reciproce depinde succesul unei specii în lupta pentru existenţă, adică numărul său de supravieţuitori, de urmaşi. Ideile lui Darwin au fost dezvoltate de zoologul Ernst Haeckel care a fost primul care a formulat termenul de ecologie în anul 1866. Ecologia după Ernst Heinrich Haeckel (1866): ”Studiul interacţiunilor dintre organismele vii şi ambient şi organismele vii între ele în condiţii naturale” (de la cuvântul elin οικος = casă, cămin).

Principalele ramuri

După biomul studiat

După specia studiată

Alte ramuri


 

Advertisements

Posted January 22, 2011 by cnilc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: